Holdtræning – GLA:D

GLAiD Godt Liv med Artrose i DanmarkHoldtræning GLA:D

Mandag kl.10.30 Tirsdag kl. 15.00, onsdag kl. 10:00, torsdag kl. 10.00 og fredag kl. 10:00

Holdet er tilegnet personer med artrose (slidgigt) i knæ og hofter. Gennem specifik tilrettelagt træning og undervisning gennemgår den enkelte person et forløb, hvor der er fokus på at mindske gener i dagligdagen. Træningen tager udgangspunkt i nyeste og relevant viden i forebyggelse af artrose.